Aktualizace pravidel LineFolloweru (i LEGO)

Došlo k aktualizaci a upřesnění pravidel pro obě kategorie LineFollowerů.

4. Černá čára je 15 mm široká po celé dráze a je matná. Okolí čáry je bílé barvy. Průměr zatáček a vzdálenost černých čar je nejméně 150 mm kromě křižovatek.
5. Na dráze mohou být lomené čáry a křížené čáry (vždy však jen kolmé). Robot musí křižovatky projet rovně.