LEGO One motor Line follower

Pouze jeden motor může být součástí robota.
Jinak platí stejná pravidla jako pro LEGO Line follower.