LineFollower (nonLego)

 1. Podstatou této disciplíny je, aby autonomní robot projel co nejrychleji dráhu.
 2. Dráha je vyznačena černou čarou na bílé podložce. Celou cestu od startu do cíle musí robot
  sledovat černou čáru. Opustí-li robot během jízdy dráhu, jízda je neplatná. Výjimkou je situace
  uvedená v bodě 3.
 3. Pokud robot během jízdy opustí čáru na krátký okamžik a znovu se na ni vrátí, aniž by si zjevně
  zkrátil dráhu, taková jízda je platná.
 4. Černá čára je 15 mm široká po celé dráze a je matná. Okolí čáry je bílé barvy. Průměr zatáček a
  vzdálenost černých čar je nejméně 150 mm kromě křižovatek.
 5. Na dráze mohou být lomené čáry a křížené čáry (vždy však jen kolmé). Robot musí křižovatky
  projet rovně.
 6. Pro všechny roboty platí Obecná pravidla pro roboty.
 7. Kolmý průmět robota se musí celý vejít na papír o velikosti A4.
 8. Robot nesmí využívat algoritmus zapamatování dráhy. To znamená, že si do paměti neukládá tvar
  a délku dráhy tak, aby při další jízdě nemusel sledovat čáru čidly a jel jen podle zaznamenaného
  obrazu dráhy.
 9. Samotná soutěž se skládá z kvalifikační části a vyřazovacích bojů.
 10. V kvalifikační části může robot jet libovolný počet jízd. Každou jízdu však pouze s jedním startem.
  Pokud robot vyjede mimo dráhu během prvních 5 sekund od startu, může start jednou zopakovat.
  Po vydařené i nevydařené jízdě musí soutěžící dát prostor a čas pro jízdu vždy dalším soutěžícím.
 11. Ve vyřazovacích jízdách jedou vždy dva roboti každý samostatně celou dráhu. Pořadí jízd robotů
  určuje los. Robot, který projede dráhu rychleji, postupuje do dalších jízd.
 12. Ve vyřazovacích kolech má robot možnost opravné jízdy, pokud robot vyjede mimo dráhu během
  prvních 5 sekund od startu.
 13. Během jízdy robota nesmí soutěžící ani diváci fotografovat s pomocí blesku, nebo používat
  světelné zdroje, které by mohly ovlivnit jízdu robota.