Obecná pravidla pro LEGO roboty

Každý robot soutěžící v LEGO kategorii musí splňovat následující podmínky:

 1. Veškeré součásti robota musí být z LEGO součástek (z libovolných sad a kompletů – například
  MINDSTORMS, BIONICLE, LEGO Technic, …) nebo ze součástek třetích stran, které jsou
  certifikovanými partnery LEGA (Hitechnic …). Senzory a další aktivní prvky firmy Mindsensor
  nejsou povoleny.
 2. Originální LEGO součástky a součástky třetích stran nesmí být nijak upraveny, kromě
  součástek k tomu určených (hadičky, provázky, „corugated pipe“).
 3. Pomocné součásti (gumičky, provázky) nemusí být originální LEGO, ale mohou být nahrazeny
  stejnými součástmi jiné firmy.
 4. Dual Lock – suché zipy nejsou povoleny.
 5. Ozdoby (například vlaječky, loga sponzorů, maskoti atd.) jsou povoleny pouze v případě, že
  nejsou funkčními součástmi a nemají vliv na funkčnost robota.
 6. Při pochybnostech muže rozhodčí požádat o ověření, zda je určitá součást robota originálním
  výrobkem firmy LEGO nebo certifikovaného partnera, vyjma součástí vyjmenovaných
  v bodě 2.
 7. Tato pravidla mohou být doplněna pravidly pro jednotlivé soutěžní kategorie.