Obecná pravidla pro roboty

  1. Každý robot je povinen dodržovat tři základní pravidla robotiky.
  2. Žádný robot nesmí ovlivňovat chování (vlastnosti) robota, se kterým soutěží, jiným než
    povoleným způsobem.
  3. Do soutěží nesmí tým zaregistrovat dva nebo více téměř identických robotů.