Robot dance

(pouze pro studenty gymnázia Jeseník)
Taneční kreace libovolného robota na hudbu (min. 90 s, max. 120 s)
Robot musí být zcela autonomní. Soutěžící může robota pouze spustit a v případě potřeby vypnout.
Robot musí dodržovat tři základní pravidla robotiky, které stanovil už Isaac Asimov.
Start – Startovní zóna – roh pódia
Konec – černý kruh uprostřed
Taneční pódium 2×2 m – bílý povrch ohraničený černou čarou
Čas taneční kreace: 90 – 120 sekund (ne míň, ne víc)


Povinné prvky:
Otočka o 720°
Kružnice
Čtverec
Trojúhelník
Hudba (hodící se k tanci)


O vítězi rozhodne porota.